Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot nieposiadający osobowości prawnej/zdolności do czynności prawnych może być administratorem danych osobowych? Jeśli tak, to czy taki administrator może zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych? Jak rozwiązać sytuację, gdy administratorem danych jest marszałek województwa? Czy umowę powierzenia przetwarzania danych należy traktować jako umowę w rozumieniu prawa cywilnego czy jednak jest to inny rodzaj umowy i może ją zawrzeć również podmiot nieposiadający osobowości prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?