Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego zostało wydane na 3 lata.

Czy podmiot może przedłużyć ważność pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?