Czy podmiot ma obowiązek wykonać pomiary wstępne, jeżeli złożył w 2019 r. po raz pierwszy wniosek o wydanie pozwolenia na... - OpenLEX

Czy podmiot ma obowiązek wykonać pomiary wstępne, jeżeli złożył w 2019 r. po raz pierwszy wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów dla lakierni wybudowanej w 1990 r. ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot w 2019 r. złożył po raz pierwszy wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów dla lakierni wybudowanej w 1990 r.

Czy obowiązują go pomiary wstępne zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) – dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX