Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Starecka Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Czy podmiot leczniczy wpisany do organu rejestrowego prowadzonego przez wojewodę może wielokrotnie składać wniosek o wpis zmian dot. zmiany daty rozpoczęcia działalności komórek organizacyjnych?

Jeśli tak, to czy bez ograniczenia można zmieniać datę rozpoczęcia działalności komórek organizacyjnych?

Jeżeli w poprzednim wniosku wskazano datę rozpoczęcia działalności przez komórki organizacyjne, to czy ewentualnie kolejny wniosek dotyczy zmiany tej daty należy złożyć w terminie 14 dni od tej daty (art. 107), czy też można wniosek złożyć później, uwzględniając art. 108 ust. 2 pkt 6, zgodnie z którym podmiot leczniczy ma termin 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru na podjęcie działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?