Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. poz. 775), podmiot leczniczy, u którego wyodrębniono łóżka w ramach dwóch istniejących komórek (oddział chirurgiczny i oddział chorób wewnętrznych) na wypadek hospitalizacji pacjenta wymagającego świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w okresie od 1.04.2020 r. do 30.04.2020 r. (32 łóżka), ma obowiązek opracować wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny miałyby (nie było potrzeby wykorzystania łóżek) bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2?

W związku z brakiem pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 podmiot leczniczy od 1.05.2020 r. nie będzie miał wyodrębnionej komórki organizacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?