Czy podmiot leczniczy, do którego organ rentowy wystąpił o udostępnienie dokumentacji medycznej, powinien uzupełnić w niej... - OpenLEX

Czy podmiot leczniczy, do którego organ rentowy wystąpił o udostępnienie dokumentacji medycznej, powinien uzupełnić w niej brakujące dane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy dokumentacja medyczna (karta zlecenia wyjazdu Pogotowia Ratunkowego, karta medycznych czynności ratunkowych) nie zawiera nazwiska pacjenta ani PESEL-u, natomiast zawiera imię, miejsce i date udzielenia świadczenia, a we wniosku ZUS-u o udostępnienie dokumentacji pacjenta wskazano pełne dane i zgadza się miejsce, data i imię, pogotowie powinno udostępnić taką dokumentację medyczną?

Czy powinno ją uzupełnić, zwłaszcza o nazwisko, poprzez np. kontakt ze szpitalem, do którego przekazano pacjenta lub z Policją, jeżeli zdarzenie dotyczyło wypadku w pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX