Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 12 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2018 r.

PYTANIE

W naszej gminie jeden z podmiotów odbiera odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych na podstawie umów zawartych z ich właścicielami. Jednocześnie jest liderem konsorcjum trzech firm, które odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na podstawie umowy z gminą. W I półroczu 2017 r. na podstawie umowy z gminą nie odbierał jednak odpadów z nieruchomości zamieszkałych (robili to pozostali członkowie konsorcjum). Po I półroczu podmiot ten złożył tylko jedno sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne dotyczące wyłącznie nieruchomości niezamieszkałych.

Czy podmiot ten powinien złożyć drugie sprawozdanie zerowe w zakresie odbioru odpadów na podstawie umowy z gminą?

Dwaj pozostali konsorcjanci złożyli właściwe sprawozdania.

Jeśli tak, to czy gmina powinna go wezwać do złożenia sprawozdania i następnie naliczyć karę zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. za brak sprawozdania zerowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację