Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instalacja do składowania odpadów - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (odpadów poprodukcyjnych) zostało wybudowane w oparciu o pozwolenie na budowę z 1999 r., a w 2002 r. zostało zgłoszone zakończenie jego budowy. Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane (2007 r.) oraz instrukcję prowadzenia składowiska odpadów (2015 r.), składa się z czterech kwater, jednak od samego początku odpady składowane są tylko w jednej kwaterze. Inwestor zamierza wystąpić do właściwego organu (marszałka) o wyłączenie z pozwolenia zintegrowanego trzech pozostałych kwater, w których do tej pory nie składowano odpadów.

Czy w związku z powyższym inwestor powinien najpierw wystąpić do właściwego organu o zmianę sposobu użytkowania dla tych trzech kwater, a później o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego w zakresie wyłączenia ich z decyzji?

Czy monitoringiem powinna zostać objęta wówczas tylko jedna kwatera?

Czy wspólny drenaż dla wszystkich kwater powinien zostać rozdzielony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację