Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Oczyszczalnia ścieków komunalnych usytuowana w aglomeracji będzie modernizowana - wymieniane będą urządzenia. Nie zmieni się ilość odprowadzanych ścieków, ani RLM. Dla przedmiotowej oczyszczalni wydano pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Czy w opisanej sytuacji należy wystąpić o nowe pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?