Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot x wprowadza na rynek krajowy, sprzedaje oraz oddaje w dzierżawę urządzenia medyczne zawierające czynnik R134A oraz gaz SF-6, powyżej 3 kg oraz powyżej 5 ton ekwiwalentu CO[2].

Pod jakie przepisy z zakresu ustawy z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw podlega?

Czy powinien rejestrować się do CRO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację