Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy regeneracja tonerów, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e., może być prowadzona wyłącznie w zakładzie przetwarzania?

Należy dodać, że tonery posiadają element elektryczny - chip. Regeneracja jako przygotowanie do ponownego użycia polega w stosunku do pustego tonera na: sprawdzeniu, czyszczeniu, wymianie zużytych elementów jeżeli to konieczne oraz napełnieniu tonera proszkiem. Przedsiębiorca prowadzi działalność w oparciu o zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodach 08 03 18, 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36.

Czy w opisanej sytuacji podmiot powinien dokonać wpisu do rejestru?

Czy podmiot powinien spełniać wymagania dla zakładu przetwarzania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?