Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - dalej u.s.h.u.e. podmiot, który posiada terminowe (maksymalnie na 10 lat) zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych (w tym przypadku MPEC) powinien wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia w części dotyczącej okresu obowiązywania zezwolenia na bezterminowy?

Czy podmiot powinien dokonać zmiany tylko w przypadku, gdy zatwierdza plan monitorowania wielkości emisji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?