Czy podmiot, który nie prowadzi działalności objętej pozwoleniami środowiskowymi, zobowiązany jest do wykonywania pomiarów emisji, badań ścieków deszczowych i przemysłowych, jeżeli nie wygasi przedmiotowych decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli prowadzący instalację nie prowadzi działalności objętej pozwoleniem, a nie wygasi pozwoleń środowiskowych, to czy przez czas obowiązywania decyzji podmiot jest zobowiązany do wykonywania pomiarów emisji, badań ścieków deszczowych i przemysłowych, czyszczenia separatorów (obowiązków wynikających z pozwoleń)? W związku z tym, iż produkcja została przeniesiona z oddziału A do oddziału B, a oddział A nie będzie pełnił dotychczasowej roli, pytanie dotyczy obowiązujących: pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zobowiązujących do wykonywania raz w roku pomiarów z emitorów w zakresie lotnych związków organicznych, pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie.

Czy w opisanej sytuacji podmiot powinien wygasić pozwolenia?

Czy podmiot, który nie prowadzi produkcji objętej przedmiotowymi pozwoleniami, powinien wykonywać pomiary środowiskowe?

Czy, jeżeli zakład nie będzie powodował żadnych emisji oraz generował ścieków przemysłowych, wystarczające będzie pismo do starostwa powiatowego oraz WIOŚ z informacją, iż badania ścieków oraz pomiary LZO nie były wykonywane w związku z zaprzestaniem produkcji, czy to wystarczy?

Czy pomimo zaprzestania dotychczasowej działalności te pomiary należy wykonać, aby wykazać że brak jest emisji LZO oraz ścieków przemysłowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access