Czy podmiot, który eksploatuje instalację do przetwarzania odpadów na podstawie umowy, jest zobowiązany do składania sprawozdań... - OpenLEX

Czy podmiot, który eksploatuje instalację do przetwarzania odpadów na podstawie umowy, jest zobowiązany do składania sprawozdań do marszałka województwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 13 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2016 r.

PYTANIE

Czy podmiot, który eksploatuje instalację do przetwarzania odpadów na podstawie umowy z właścicielem instalacji, ma obowiązek gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w tym składania sprawozdań do marszałka województwa?

Decyzja – pozwolenie IPPC, zostało wydane dla właściciela instalacji.

Czy w opisanym przypadku ma zastosowanie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

Czy eksploatującego instalację można uznać za wytwórcę odpadów powstających w wyniku działalności instalacji?

W umowie nie wskazano kogo obciążają obowiązki gospodarowania odpadami.

Czy w opisanej sytuacji eksploatujący instalację powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów pochodzących z instalacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX