Czy Podmiot B powinien uzyskać odrębną decyzję na odprowadzanie wód opadowych do wód oraz na urządzenie wodne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot A otrzymał decyzję na odprowadzanie wód opadowych do wód (cieku wodnego) przepływającego przez teren podmiotu A za pomocą kilku wylotów. Po upływie kilku miesięcy jedna z działek (D1) należących do Podmiotu A została własnością Podmiotu B. Wody opadowe z dachu magazynu znajdującego się na terenie działki D1 odprowadzane są za pośrednictwem wylotu W1 – który również znajduje się na terenie D1. Pozostałe wody opadowe z D1 z terenów utwardzonych odprowadzane są do wylotu W2 znajdującego się na terenie Podmiotu A. Podmiot A jest użytkownikiem budynków i placu zarówno na swoim terenie jak i na D1.

Czy Podmiot B jako właściciel D1 (ale nie użytkownik) powinien uzyskać odrębną Decyzję na odprowadzanie wód opadowych do wód (cieku wodnego) oraz na urządzenie wodne (W1/W2)?

Czy Podmiot A powinien złożyć wniosek o wygaszenie obowiązującej Decyzji w zakresie obszaru D1?

Czy Podmioty A i B powinny ustalić wzajemne obowiązki w formie umowy cywilnoprawnej?

W jaki sposób Podmioty A i B powinny uregulować stan prawny odprowadzania wód odpadowych do wód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX