Czy podlegają opodatkowaniu kwoty uzyskane na podstawie wyroku sądowego z tytułu wypłaty odszkodowania i odsetek oraz kosztów postępowania zasądzonego od Skarbu Państwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2005 r.

PYTANIE

Czy podlegają opodatkowaniu kwoty uzyskane na podstawie wyroku sądowego z tytułu wypłaty odszkodowania i odsetek oraz kosztów postępowania zasądzonego od Skarbu Państwa za mienie przejęte w 1958 r. przez Skarb Państwa?

Wyrok zapadł w 2003 r., odpis wyroku i wypłata odszkodowania nastąpiły w 2004 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access