Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy złożenie w sądzie przez radcę prawnego będącego pełnomocnikiem pozwanego o alimenty pełnomocnictwa procesowego podlega opłacie skarbowej?

W przedmiotowej sprawie sąd zażądał od pełnomocnika pozwanego o alimenty złożenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego złożonego w trakcie rozprawy przed tym sądem. Pomimo, iż pełnomocnik pozwanego wskazał, że złożenie takiego pełnomocnictwa zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej. Sąd argumentował jednak, iż "zwolnienie" takie obejmuje jedynie uprawnionego do alimentów a nie zobowiązanego do alimentów. Sąd odwołał się tu "per analogia" do art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wskazując, iż ujęte tam zwolnienie od kosztów sądowych dotyczy wyłącznie osoby uprawnionej do alimentów a nie zobowiązanej do alimentów. Sąd wskazał więc że tak samo należy rozumieć art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej tj. że obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od pozwu nie mają jedynie osoby uprawnione do alimentów. W ocenie pytającego stanowisko takie jest nietrafne. Z brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej nie wynika bowiem aby zwolnienie to miało charakter podmiotowy (czy podmiotowo - przedmiotowy) lecz wyłącznie przedmiotowy. Zwolnieniu nie podlegają określone kategorie osób lecz określone kategorie spraw uznanych przez ustawodawcę za szczególnie istotne, z którymi to kategoriami spraw nie powinien wiązać się obowiązek podatkowy. Gdyby bowiem ustawodawca chciał aby zwolnienie to miało charakter podmiotowy (lub podmiotowo - przedmiotowy) wprowadziłby zwolnienie od opłaty skarbowej jedynie osób uprawnionych do alimentów (tak jak zrobił to w art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych). Takie stanowisko wynika bowiem z koncepcji racjonalnego ustawodawcy. Stanowisko pytającego oparte jest również na wywodzie zawartym w interpretacji Burmistrza Miasta Kutno z 24.11.2005 r., FB.3110/05/2005.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?