Czy podlega opłacie skarbowej czynność poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisu pełnomocnictwa dokonana przez upoważnionego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 maja 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Jeżeli przyjąć, że nie podlega opłacie skarbowej czynność poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisu pełnomocnictwa dokonana przez upoważnionego pracownika, to dlaczego ust. 4 części II załącznika do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044) - dalej u.o.s. przewiduje zwolnienie od opłaty skarbowej za poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX