Czy podlega odliczeniu VAT od zakupu i utrzymania samochodu? - OpenLEX

Czy podlega odliczeniu VAT od zakupu i utrzymania samochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2012 r.

PYTANIE

Jaki jest właściwy sposób kwalifikowania VAT-u od zakupu/leasingu operacyjnego oraz od wydatków na utrzymanie samochodu osobowego w spółce z o.o.?

Opis przypadku:

Spółka z o.o. (X), oddział przedsiębiorstwa międzynarodowego (W), prowadzi na terenie RP działalność, świadcząc na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych (należących do grupy kapitałowej W) usługi:

1)

finansowo księgowe,

2)

zarządzania zasobami ludzkimi,

3)

informatyczne,

Spółka zatrudnia kilkuset wysokiej klasy specjalistów z tych dziedzin, wspierając ich w ciągłym doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez finansowanie kursów i szkoleń. Zgodnie z polityka wynagradzania, spółka zapewnia szeroki wachlarz dodatkowych świadczeń (benefitów) dla wszystkich swoich pracowników: dofinansowanie posiłków, opieka medyczna, aktywności sportowe, bilety do kina itp. Firma prowadzi politykę wynagradzania wspierającą osiągnięcia (premie za osiągnięcia w pracy). Dodatkowo spółka zgodnie z obowiązującą wewnętrzną polityką, zapewnia kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla dodatkowy składnik motywacyjny w postaci samochodu osobowego (dodatkowy benefit). Dla celów PIT i ZUS, firma powiększa przychód pracownika o ok. 700 zł, z tytułu nieodpłatnego użytkowania samochodu firmowego. Tym samym zalicza ten składnik jako kolejny składnik wynagrodzenia. Spółka jest płatnikiem podatku VAT.

Czy VAT od zakupu samochodu osobowego dla kadry menedżerskiej podlega odliczeniu (auto bez kratki)?

Czy VAT od kosztów utrzymania samochodu (ubezpieczenie, naprawy, remonty, zakup paliwa), będącego środkiem trwałym w spółce, podlega odliczeniu (auto bez kratki)?

Czy w przypadku przejścia na leasing operacyjny (zamiast zakupu) podejście do odliczenia VAT się zmienia, czy pozostaje takie samo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?