Czy podlega eliminacji koszt ulepszenia środka trwałego będącego w użytkowaniu przez spółkę matkę, gdy ulepszenia dokonała spółka zależna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka matka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Czy podlega eliminacji koszt ulepszenia środka trwałego będącego w użytkowaniu przez spółkę matkę, gdy ulepszenia dokonała spółka zależna? W jaki sposób należy dokonać eliminacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX