Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. wykupiła od osób fizycznych prawo do użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 25.000 zł. Grunt ten ogrodziła, zamierza go wyłożyć kostką brukową, postawić magazyny i budynki socjalne, po czym wynajmować innej firmie.

Czy prawo do użytkowania wieczystego podlega amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

Czy inwestycje poczynione na tym gruncie będą inwestycjami w obcym środku trwałym?

Grunt należy do gminy, która zrezygnowała z prawa pierwokupu prawa i zgodziła się na przeniesienie prawa do wieczystego użytkowania na spółkę z o.o.

Czy inwestycje należy podzielić (np. osobno ogrodzenie, osobno utwardzenie placu, osobno poszczególne budynki), czy jest to jedna i ta sama inwestycja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?