Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podjęcie na gruncie art. 32 ust. 2 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez Radę Miejską uchwały stwierdzającej, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub plan miejscowy jest nieaktualny, czyni to studium lub plan nieważnym (nieobowiązującym)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?