Czy podczas zawieszenia postępowania wnioskodawca może zmienić wniosek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy organ wszczął postępowanie, po czym zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ.

Czy podczas zawieszenia, wnioskodawca może złożyć zmianę we wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX