Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podczas wydawania tekstu jednolitego decyzji na podstawie art. 217 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. organ może wprowadzić w pozwoleniu zintegrowanym zmiany w zakresie przywoływanych w orzeczeniu decyzji dzienników ustaw, które na dzień wydawania tekstu jednolitego nie są już aktualne?

W przypadku niniejszego pozwolenia zintegrowanego niektóre punkty orzeczenia decyzji zawierają zapisy zawierające bezpośrednie przytoczenie tytułów ustaw lub rozporządzeń wraz z ich oznaczeniem w Dziennikach, aktualnych na dzień wydawania decyzji pierwotnej lub jej zmian. W momencie wpłynięcia wniosku o wydanie tekstu jednolitego decyzji część z ww. ustaw lub rozporządzeń została ponownie opublikowana w formie tekstu jednolitego w nowych Dziennikach Ustaw.

Czy organ powinien zaktualizować zapisy przywołujące Dzienniki Ustaw w orzeczeniu decyzji, które nie są już aktualne?

Czy organ może dokonać takowej aktualizacji przy wydawaniu tekstu jednolitego decyzji, czy właściwym będzie wstrzymanie się i dokonanie tego typu zmian przy kolejnej zmianie decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?