Czy podczas usuwania roślinności inwazyjnej z terenu nieruchomości konieczne jest zastosowanie specjalnych procedur, zabezpieczeń z punktu widzenia ochrony środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 16 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2022 r.

PYTANIE

Inwestor planuje realizację przedsięwzięcia wymagającego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa hali produkcyjno-magazynowej > 1 ha). Obecnie przedmiotowy teren jest niezagospodarowany, porośnięty w 90% inwazyjnym gatunkiem - nawłocią kanadyjską.

Czy podczas usuwania roślinności inwazyjnej z terenu nieruchomości konieczne jest zastosowanie jakiś specjalnych procedur, zabezpieczeń z punktu widzenia ochrony środowiska, czy istnieją przepisy prawne regulujące te kwestie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX