Czy podczas spotkania rekrutacyjnego z osobą niepełnosprawną osoba rekrutująca może zadać pytania dotyczące niepełnosprawności kandydata?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podczas spotkania rekrutacyjnego z osobą niepełnosprawną osoba rekrutująca może zadać takie pytania:

1. Czy są jakieś przeciwwskazania wynikające z Pani/Pana stanu zdrowia do wykonywania takich czynności jak, A) praca stojąca, B) podnoszenie opakowań do ... kg, C) praca na wysokości?

2. Jakie przełożenie znajduje Pani/Pana niepełnosprawność w praktycznym wykonywaniu pracy?

3. Proszę powiedzieć na co musi zwrócić uwagę bezpośredni przełożony podczas współpracy z Panią/ Panem, mając na uwadze Pani/Pana bezpieczeństwo w miejscu pracy?

4. Czy jest coś co pracodawca może zrobić, aby ułatwić Pani/Panu pracę na stanowisku sprzedawca?

5. Do kiedy obowiązuje Pani/Pana orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Czy zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną pracodawca może poprosić o okazanie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności i dopytać o szczegóły wynikające z niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access