Czy podczas przeprowadzania naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych szkoła musi uzyskać zgody kandydatów na przetwarzanie ich danych osobowych czy też podstawą przetwarzania danych będą w tym przypadku przepisy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2019 r.

PYTANIE

Czy podczas przeprowadzania naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych administrator danych (szkoła) musi uzyskać zgody kandydatów na przetwarzanie ich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) czy też podstawą przetwarzania będą w tym przypadku przepisy (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w szczególności: - ustawa Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz zarządzenia Kuratora Oświaty? Czy będą występowały różnice, w przypadku gdy kandydat do szkoły ma już ukończone 18 lat?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access