Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymagania bhp odnośnie do warunków pracy muszą być spełnione w stosunku do pracownika, który udaje się w delegację poza Europę - np. do Chin lub Indii?

Pracownik podczas takiej podróży wykonuje m.in. prace, które nie spełniają wymagań bhp zawartych w polskim prawie (wymagania minimalne, ocena zgodności), nie są spełnione wymagania odnośnie do mikroklimatu pomieszczeń pracy.

Czy warunki pracy, w jakich pracownik wykonuje pracę podczas delegacji np. w zakładzie produkcyjnym w Chinach powinny być zgodne z polskimi wymaganiami?

Czy podczas takiej podróży służbowej pracodawca jest nadal zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi?

Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?