Czy podczas naliczania opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę należy zaokrąglać grosze do pełnych złotych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podczas naliczania opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę należy zaokrąglać grosze do pełnych złotych, tzn. jeśli wyliczona opłata wynosi np. 500 zł 46 gr?

Jeśli tak, to czy zaokrąglenie należy dokonać przy obliczaniu opłaty eksploatacyjnej, czy przy wyliczaniu procentowej należności dla NFOŚiGW oraz gminy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access