Czy podatnikowi przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej, jeżeli inwestycja została sfinansowana z pożyczki od WFOŚiGW?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podatnikowi przysługuje ulga inwestycyjna, wówczas gdy została zawarta umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a podatnikiem w ramach programu priorytetowego Słonecznik 2018-2019 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej".

W umowie zaznaczono, iż niniejsza pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 5%, jeśli zostaną spełnione warunki, czyli będzie spłacona w terminie. Nadmieniam, iż podatnik złożył oświadczenie, że po spłacie pożyczki nie będzie się ubiegał o częściowe umorzenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX