Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik osiągnął w 2007 r. dochody z tytułu umowy o pracę. Rozlicza się wspólnie z małżonką, która nie osiąga żadnych dochodów. Mają na utrzymaniu dwoje dzieci, które w 2007 r. nie ukończyły 16 roku życia i każde z nich ma aktualne, wydane przed 2007 r., orzeczenie o niepełnosprawności. Małżonkowie zamierzają skorzystać z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne w związku z używaniem samochodu osobowego stanowiącego ich współwłasność dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dzieci na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Czy sam podatnik (ojciec) może w pozycji 17 załącznika PIT-O wpisać kwotę 4560 zł (2 x 2280 zł), czy wpisać 2280 zł w pozycji 17 i tyle samo na drugie dziecko, czyli 2280 zł w pozycji 18, pomimo że matka dzieci nie osiąga żadnych dochodów?

Czy przysługuje im łącznie jeden limit, czyli 2280 z, na dwoje dzieci, czy na każde dziecko osobno, tzn. 2280 zł x 2 = 4560 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?