Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa zawarła z inną spółką umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości lokalowej, na mocy której strony w terminie do dnia 20 września zobowiązały się podpisać umowę ostateczną sprzedaży, pod warunkiem uzyskania przez kupującego kredytu. Sprzedawca nie był jednak w stanie przedłożyć wszystkich wymaganych dokumentów, w konsekwencji doszło jedynie do aneksowania umowy przedwstępnej w ten sposób, iż strony przesunęły termin zawarcia umowy ostatecznej na 20 listopada. Spółka komandytowa jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT (składa rozliczenie kwartalne w VAT). Z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej spółka uiściła na poczet ceny ostatecznej zaliczki oraz rozpoczęła dokonywanie nakładów na ten lokal (związanych z fazą organizacyjną planowanego remontu i adaptacji na potrzeby działalności gospodarczej).

Czy w opisanej sytuacji, gdy nie dojdzie jeszcze do nabycia, faktycznego przeniesienia własności nieruchomości lokalowej na kupującą spółkę przed datą 25 października, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia w deklaracji VAT za trzeci kwartał, naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających: zapłatę zaliczek oraz poczynione w tym okresie nakłady na tę nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?