Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (osoba prawna) złożył korektę deklaracji oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Decyzja stwierdzająca nadpłatę została wydana po pięciu miesiącach od dnia złożenia wniosku. Do długości trwania postępowania nie przyczynił się podatnik. "Przedłużenia" do załatwienia wniosku były oparte na art.140 par. 1 Ordynacji podatkowej. Organ podatkowy stwierdził nadpłatę w wysokości 10.000 zł i dokonał jej zwrotu mieszcząc się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Podatnik odwołał się od decyzji. SKO uchyliło decyzję organu podatkowe i stwierdziło nadpłatę w wysokości 15.000 zł. Organ podatkowy dokonał zwrotu kolejnych 5.000 zł w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji przez SKO. Podatnik nie otrzymał odsetek ani od 10.000 zł, ani od 5.000 zł.

Czy podatnikowi należały się odsetki od nadpłat? Jeżeli tak to czy teraz organ podatkowy powinien zwrócić jedynie kwotę należnych odsetek za zwłokę, czy kwoty które zostały zwrócone wcześniej należy podzielić proporcjonalnie na kwotę nadpłaty i odsetek za nieterminowe załatwienie sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?