Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, dnia 11.08.2020 r. powołując się na art. 67a i art.67b Ordynacji podatkowej złożył wniosek o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za czerwiec i lipiec 2020 roku, powołując się na znaczący spadek przychodów ze sprzedaży, z uwagi na epidemię COVID-19. We wniosku wskazano, że wnioskowana ulga ma stanowić pomoc publiczną. Do wniosku dołączono formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków- obowiązujący od 05.08.2020 r.

Czy na podstawie Ordynacji podatkowej można udzielić wnioskowanej pomocy? Jeżeli tak to czy konieczna jest ocena sytuacji ekonomicznej tego Podatnika przez organ podatkowy? Jeżeli tak to jakie w tym przypadku dokumenty i za jaki okres czasu powinien dostarczyć Wnioskodawca organowi podatkowemu w celu oceny jego sytuacji ekonomicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?