Czy podatnikowi, który zamierza zawiesić działalność, przysługuje prawo do odliczenia VAT przy wykupie samochodu? - OpenLEX

Czy podatnikowi, który zamierza zawiesić działalność, przysługuje prawo do odliczenia VAT przy wykupie samochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej wykonuje jedynie czynności zwolnione z podatku VAT - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 (usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę). Ze wszystkich faktur kosztowych nie odlicza podatku VAT. Dodatkowo osiąga przychody z najmu prywatnych lokali rozliczane na zasadach ogólnych, z faktur kosztowych jest odliczany VAT naliczony. W ramach działalności przedsiębiorca ma umowę leasingu operacyjnego: jeden samochód był wykorzystywany wyłącznie do celów działalności zwolnionej. Z faktur leasingowych oraz eksploatacyjnych nie był odliczany podatek VAT naliczony. Czy przy wykupie samochodu i wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jeżeli podatnik będzie zawieszał działalność? Czy przy sprzedaży samochodu należy naliczyć VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX