Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych wprowadza nowe regulacje określające m.in. obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego rzeczy, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru itp. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o rzeczach znalezionych poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.

Czy podatnik VAT Miasto - Urząd Miasta obciążając osobę uprawnioną do odbioru rzeczy kosztami poniesionymi na przechowywanie i utrzymanie rzeczy w należytym stanie winien opodatkować VAT tą czynność i wystawić fakturę czy też zwrot kosztów przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy znalezionych jest zwolniony z VAT lub nie podlega ustawie o VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?