Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu podatkowego wpłynął wniosek o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za 2020 r. dnia 27.07.2020 r. Wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. We wniosku nie określono zgodnie z art. 67b Ordynacji podatkowej jaką formę pomocy ma stanowić wnioskowana ulga. Dnia 04.08.2020 r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia podania o powyższą informację. Podatnik przesłał odpowiedź na wezwanie dnia 11.08.2020 r. Wskazał, że wnioskuje o pomoc publiczną i złożył formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, który obowiązuje od 05.08.2020 r.

Czy w tym przypadku Podatnik mógł posłużyć się nowym wzorem formularza kiedy w momencie składania wniosku był on jeszcze nie obowiązujący, a w momencie uzupełnienia wniosku już obowiązywał?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?