Czy podatnik ten udostępniając odpłatnie samochód osobowy w ramach ww. umowy leasingu (operacyjnego) powinien zakwalifikować... - OpenLEX

Czy podatnik ten udostępniając odpłatnie samochód osobowy w ramach ww. umowy leasingu (operacyjnego) powinien zakwalifikować ten samochód, jako środek trwały w jego przedsiębiorstwie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zawarł umowę leasingu w rozumieniu art. 23a pkt 1 PIT, w ramach której posiada status finansującego. Przedmiotem umowy jest samochód osobowy w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. b PIT.

Czy podatnik ten udostępniając odpłatnie samochód osobowy w ramach ww. umowy leasingu (operacyjnego) powinien zakwalifikować ten samochód, jako środek trwały w jego przedsiębiorstwie?

Czy podatnika, jako finansującego, w 2022r., jaki i w okresie 2 lat poprzedzających rok 2022 obowiązuje limit kwotowy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. b PIT (aktualnie 150 000 zł), dotyczący możliwej do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego (samochodu osobowego), będącego przedmiotem umowy leasingu?

Czy w momencie sprzedaży tego auta na rzecz leasingobiorcy, podatnik (finansujący) będzie uprawniony do zaliczenia w koszty podatkowe niezamortyzowanej części tego środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX