Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2012 r.

PYTANIE

Nadleśnictwo jest podatnikiem VAT, w zasobach swoich posiada budynki mieszkalne, na które zostały zawarte z pracownikami umowy najmu na lokale mieszkalne. Zgodnie z postanowieniami umowy najmu, najemcy są zobowiązani do zapłaty na rzecz wynajmującego comiesięcznie kwoty czynszu za mieszkanie ze stawką VAT ZW. Przy czym powyższy czynsz nie obejmuje opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zawarto z pracownikami odrębną umowę, za którą płacą według odczytów licznika zużycia wody - stawkę podatku VAT 8%.

W związku z powyższym, czy prawidłowo stosujemy stawkę w wysokości 8% przy dostawie wody i odprowadzeniu ścieków, czy nie powinniśmy zastosować stawki VAT 23%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?