Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twardoch Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o opinię na temat prawidłowego opodatkowania VAT transakcji sprzedaży części budynku (wyodrębnionego lokalu użytkowego), który został przez spółkę zakupiony.

Wątpliwości dotyczą kwestii, czy sprzedawca dobrze opodatkował transakcje, a dokładnie czy prawidłowo zastosował stawkę VAT 23%, a nie zwolnienie z art. 43 ust. 10 u.p.t.u.?

Z informacji uzyskanych od sprzedawcy przy okazji weryfikacji poprawności tej stawki, zabezpieczając się przed ewentualną utratą prawa do odliczenia VAT od tego zakupu (w związku ze zwolnieniem VAT transakcji) wiemy, że sprzedawca nabył ten lokal 2 miesiące przed dokonaną dla nas odsprzedażą i kupował go od osoby, która na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. miała prawo do zwolnienia, ale strony transakcji dokonały wyboru, mimo to opodatkowanie VAT 23%.

Czy wobec tego, aby skorzystać ponownie ze zwolnienia z art. 43 ust. 10 u.p.t.u. (bo tylko o zwolnieniu z tego tytułu może być mowa), odsprzedający lokal ponownie musiałby użytkować ten lokal co najmniej 2 lata i nie ulepszyć go o 30% wartości początkowej?

Nabycie lokalu opodatkowanego stawką 23% należy traktować ponownie jako pierwsze zasiedlenie, które teraz po 2 miesiącach od zakupu nie ma prawa do zwolnienia VAT z art. 43 ust. 10 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?