Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nasza zajmuje się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Ceny za wymienione usługi są zróżnicowane i zależą m.in. od tego, czy jest to woda dla ludności, czy dla innych jednostek od tego, kto konserwuje przyłącze itp. Stawki cenowe uchwala Rada Miasta. Jeden z klientów zwrócił się z prośbą, abyśmy na fakturze obciążali go za zużytą ilość wody ceną podstawową w jednej pozycji, a w drugiej tą samą zużytą ilością obciążali go różnicą wynikającą z cen. czyli np. gdy cena podstawowa to 2 zł, a cena wyższa, po której powinien być obciążany klient to 2,50 zł, przedstawiało by się to następująco:

zużycie wody 100 m x 2,00 = 200,00

zużycie wody

rozliczenie różnicy

stawek taryfowych 100 m x 0,50 = 50,00

Razem = 250,00

Czy dopuszczalne jest takie rozbicie na fakturach i czy możemy tak fakturować sprzedaż usług dostarczania wody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację