Czy podatnik powinien rozliczyć import usług, jeśli dodatkowe obciążenie dotyczące transportu jest bezpośrednio powiązane z... - OpenLEX

Czy podatnik powinien rozliczyć import usług, jeśli dodatkowe obciążenie dotyczące transportu jest bezpośrednio powiązane z dokonanym uprzednio WNT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. dokonała w październiku 2021 r. WNT od kontrahenta z Francji (trzy faktury bez kosztów frachtu). W grudniu ten sam kontrahent wystawił fakturę na koszty frachtu dotyczące zakupionych w październiku towarów. Na fakturze są przywołane numery faktur zakupowych z października 2021 r. i dopisek freight recharge. Czy na gruncie podatku VAT spółka powinna wykazać import usług? Jeśli nie import usług, to czy należy korygować WNT za październik 2021 r.? Jaki zastosować kurs, jeśli faktura za fracht ma datę wystawienia 21 grudnia 2021 r.? Zapłata za fakturę z tytułu frachtu nastąpiła 22 grudnia 2021 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX