Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2006 r.

PYTANIE

W styczniu 2006 r. samochód osobowy, stanowiący majątek spółki z o.o., został uszkodzony w wyniku kolizji spowodowanej przez inny pojazd. Samochód posiadał jedynie ubezpieczenie OC. Szkoda powstała z winy osoby trzeciej, zaś odszkodowanie wypłacone będzie z OC sprawcy. Spółka jest podatnikiem VAT, a pojazd został nabyty od innego przedsiębiorstwa jako zwolniony. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów remontów powypadkowych, jeżeli samochody te nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, natomiast otrzymane odszkodowanie jest przychodem podatkowym. Dalszą konsekwencją jest niemożność odliczenia VAT naliczonego, zawartego w fakturze dokumentującej usługę naprawy samochodu, o czym stanowi art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. Faktura taka została wystawiona przez autoryzowanego dealera, który dokonał naprawy pojazdu. Naszym zdaniem w sytuacji gdy nie mamy prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze za remont, zakład wypłacający odszkodowanie powinien wypłacić je w kwocie brutto, uwzględniając zawarty w cenie VAT. Firma ubezpieczeniowa nie przyjmuje tych argumentów do wiadomości, kierując się własnymi przepisami i wytycznymi.

Czy istnieje możliwość odzyskanie VAT? W jaki sposób zminimalizować podatkowe skutki zaistniałego zdarzenia (na gruncie podatku dochodowego oraz VAT)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?