Czy podatnik otrzymaną zaliczkę (zadatek) powinien zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma otrzymała zaliczkę (zadatek) na wykonanie usługi. Czy otrzymaną wpłatę firma powinna zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej? Firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX