Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2006 r.

PYTANIE

Firma otrzymała wadliwie wystawioną fakturę. Pozycje dotyczące czynszu są niezgodne z zawartą umową. Umowa (zawarta na 2 lata) określała, iż czynsz za cały okres najmu (2 lata) najemca zapłaci do końca trwania umowy. Pomimo iż najemca nie dokonał żadnej płatności przed upływem okresu najmu, wynajmujący dwa miesiące przed zakończeniem umowy wystawił fakturę na część należności czynszowych. Najemca odmówił akceptacji faktury wystawionej niezgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - dalej r.z.p.p. Wynajmujący z uwagi na brak możliwości anulowania ww. faktury wystawił fakturę korygującą.

Czy podatnik musi w ewidencji VAT ująć przedmiotowe faktury (błędną i korygującą)?

Nie odliczono VAT z faktury "pierwotnej".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?