Czy podatnik może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, które dotyczyłoby lat 2009-2011? - OpenLEX

Czy podatnik może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, które dotyczyłoby lat 2009-2011?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matusiakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. W treści żądania wskazał lata, których to zaświadczenie ma dotyczyć rok 2009, 2010 i 2011.

1.

Czy wobec powyższego organ podatkowy powinien odmówić wydania zaświadczenia o żądanej treści, z uwagi na to, iż zaświadczenie potwierdza tylko stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania, czyli brak zaległości podatkowych podatnika na konkretny dzień z uwzględnieniem roku 2012?

2.

Czy może wydać zaświadczenie w treści, którego wymieni poszczególne lata i odniesie się tylko do tych lat i ewentualnych kosztów dodatkowych (np. odsetek)?

3.

Czy też w przypadku sytuacji opisanej powyżej może wydać zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w dniu jego wydania z uwzględnieniem roku 2012?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?