Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi kursy kandydatów na kierowców. Działalność szkoleniowa jest zwolniona z VAT, co skutkuje brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego i oznacza, że wszelkie nakłady związane z tą działalnością, m.in. powypadkowe naprawy pojazdów, obciążają koszty naszej Spółki w kwotach brutto, tj. łącznie z VAT. Większość ubezpieczycieli w wypłacanych odszkodowaniach zwraca nam VAT, który musimy zapłacić (bez prawa jego odliczenia) dokonując napraw. Niestety jeden z ubezpieczycieli uwarunkował wypłatę VAT od przedłożenia do akt szkodowych kompletu oryginałów faktur. Nie możemy tego zrobić, gdyż do likwidacji szkody wybraliśmy metodę wg kosztorysu, więc oryginały faktur muszą pozostać w naszych księgach jako kosztowe dowody księgowe.

Czy w opisanym przypadku stanowisko ubezpieczyciela jest uzasadnione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?