Czy podatnik może uwzględnić zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 34a CIT, mimo że nie można wprost potwierdzić, iż... - OpenLEX

Czy podatnik może uwzględnić zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 34a CIT, mimo że nie można wprost potwierdzić, iż poniesione koszty kwalifikowane przyczyniły się do uzyskania zwolnionego dochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik CIT uzyskał decyzję o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji i poniósł w roku podatkowym koszty kwalifikowane nowej inwestycji, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a CIT. Podatnik uzyskał w tym samym roku podatkowym dochód z działalności gospodarczej, w ramach której prowadzona jest na terenie określonym w decyzji o wsparciu nowa inwestycja jednak istnieją obiektywne trudności natury księgowo-ewidencyjnej, by móc wykazać, że do uzyskanie tego dochodu przyczyniło się bezpośrednio poniesienie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

Czy art. 17 ust. 6aa w zw. z art. 17 ust. 4 CIT należy rozumieć w ten sposób, że przy rozliczaniu CIT za ten rok podatkowy podatnik będzie mógł uwzględnić zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 34a CIT, mimo że nie można wprost potwierdzić, iż poniesione koszty kwalifikowane przyczyniły się do uzyskania zwolnionego dochodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX