Czy podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online kupionej po terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online kupionej po terminie? Przedsiębiorca świadczy usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i ewidencjonuje sprzedaż za pośrednictwem kasy fiskalnej. Od 1 lipca 2021 r. miał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej online. Uczynił to dopiero 23 lipca 2021 r. Natomiast między 18 czerwca 2021 r. a 23 lipca 2021 r. nie dokonywał świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, więc w tym okresie nie dokonywał ewidencji na kasie fiskalnej. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca ma prawo skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX