Czy podatnik może odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli zapłata nastąpiła z opóźnieniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy za wrzesień 2010 r. mogę odliczyć od podatku dochodowego kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej we wrześniu, ale już po terminie płatności ZUS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access